MNB Studio là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp Marketing Online và đặc biệt mạnh trong lĩnh vực Social Media và Branding.

Chúng tôi tập trung phục vụ các doanh nghiệp truyền thống, vừa và nhỏ, đang có nhu cầu chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trực tuyến hoặc xây dựng thương hiệu giá trị cho họ.

Ban quản trị MNB Studio8 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các chiến dịch bán hàng cùng với một đội ngũ bán hàng trực tiếp gồm 50 nhân viên kinh doanh và 400 đối tác hợp tác trên toàn quốc.
Điều này cho phép MNB Studio hiểu rõ cách áp dụng Performance Marketing vào các doanh nghiệp truyền thống tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi không đảm bảo Doanh Nghiệp của bạn có thể phát triển một thương hiệu bền vững cả trăm năm, cũng không đảm bảo bạn đạt được tự do tài chính từ việc kinh doanh.

Chúng tôi đảm bảo thương hiệu bạn có thể tồn tại, có nền móng vững chắc cho đến khi bạn tìm được cơ hội con đường đột phá cho Doanh Nghiệp riêng của bạn!
Chúng tôi đảm bảo thương hiệu Doanh Nghiệp có giá trị thực tế và tên Doanh Nghiệp được ghi nhớ trong lòng khách hàng của bạn!