Quy trình làm việc

Làm thế nào để có
cùng MỤC TIÊU - cùng THAM VỌNG?


1. Meeting
Một cuộc họp khởi động là nền tảng để tất cả các bên thể hiện thiện chí hợp tác và thiết lập tiến trình.

2. Sollution
Sau các câu hỏi được đào sâu, chúng tôi có thể đã đưa ra được giải pháp tổng quát cho vấn đề của doanh nghiệp bạn.

3. Brief
Chúng tôi tóm lược toàn bộ thông tin dự án trong một tài liệu. Đây là cơ sở dẫn lối cho cả hai bên trong suốt quá trình hợp tác về sau.

4. Contract
Trước khi chính thức hợp tác, mọi thông tin về thanh toán, phạm vi dự án, các gói dịch vụ, khung thời gian,... sẽ được thống nhất minh bạch trong hợp đồng.

5. Actions
Cùng đội nhóm, chúng tôi bắt tay vào đưa ra những ý tưởng không giới hạn. Sau cùng, những ý tưởng phù hợp nhất với “đề bài” sẽ được chọn để chuẩn bị cho bước tiếp theo.